Υποστήριξη Επιχειρήσεων Τροφίμων


Παρακολούθηση & Συντήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Η Qualiment αναλαμβάνει τη συντήρηση συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, με επισκέψεις στην εταιρεία σας. Ο αριθμός των επισκέψεων θα εξαρτάται κάθε φορά από την πολυπλοκότητα των διεργασιών της εκάστοτε εταιρείας και τις ανάγκες που θα προκύπτουν κάθε φορά. Η Qualiment για το βέλτιστο αποτέλεσμα της συντήρησης του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ακολουθεί μια σειρά από διαδικασίες:

  • Εκπόνηση ενός προγράμματος εσωτερικών ελέγχων και επιθεώρηση βάσει ερωτηματολογίου προσαρμοσμένου στο αντικείμενο της επιχείρησης

Food_Business_Support

  • Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων
  • Εντοπισμός, καταγραφή και ανάλυση αποτελεσμάτων
  • Εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος
  • Ανακατασκευή και αναδιαμόρφωση των χώρων
  • Έλεγχο για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος καθαρισμού-απολύμανσης
  • Έλεγχο για την ορθή εφαρμογή προγράμματος μυοκτονίας-απεντόμωσης
  • Εποπτικοί έλεγχοι προσωπικού εν ώρα εργασίας και συστάσεις με σκοπό την συνεχή βελτίωση τους
  • Εκπόνηση διαγνωστικής μελέτης στην οποία αναφέρονται τα ευρήματα, η αντίστοιχη νομοθετική απαίτηση και τρόποι επίλυσης των προβλημάτων.

Αδειοδότηση επιχειρήσεων τροφίμων

 

Η Qualiment αναλαμβάνει την οργάνωση των απαραίτητων φακέλων, δικαιολογητικών  και την κατάθεση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της άδειας λειτουργίας οποιουδήποτε τύπου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που σχετίζεται με τον χειρισμό τροφίμων.  Οι άδειες εκδίδονται από τις εκάστοτε Νομαρχίες και τα Δημαρχεία της χώρας.

Βάσει της Υγειονομικής Νομοθεσίας (Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829), η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει οποιαδήποτε επιχείρηση επεξεργάζεται, συσκευάζει, εμπορεύεται ή διανέμει τρόφιμα και ποτά, όπως οι:

Α) Παραγωγικές μονάδες που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής τροφίμων ή μεταποίησης ή δραστηριότητα συσκευασίας τροφίμων ή και τις δύο, με ή χωρίς απευθείας διάθεση των προϊόντων τους στο καταναλωτικό κοινό

Β) Μικρές επιχειρήσεις παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων (π.χ. χυλοπίτες, τραχανάς, γλυκά του κουταλιού)

Γ) Επιχειρήσεις αποθήκευσης τροφίμων και ποτών σε συνθήκες ψύξης, κατάψυξης ή θερμοκρασίας περιβάλλοντος με σκοπό τη διάθεση τους στο χονδρικό ή λιανικό εμπόριο, καθώς και επιχειρήσεις αποθήκευσης για λογαριασμό τρίτων (logistics providers).

Δ) Επιχειρήσεις εγκατάστασης και τροφοδοσίας μηχανημάτων αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών.

consultingΕ) Μεταφορείς. Όλες οι δραστηριότητες μεταφοράς τροφίμων και ποτών καθώς και των χρησιμοποιούμενων μέσων, και η πώληση επί αυτοκινήτου (ex-van), εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στ) Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου όπως: Υπεραγορές τροφίμων, καταστήματα χονδρικού εμπορίου (Cash και Carry), παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ξηρών καρπών, πρατήρια άρτου, πρατήρια πώλησης τροφίμων, οπωροπωλεία, πτηνοπωλεία, καταστήματα κατεψυγμένων προϊόντων, αλλαντοποιίας και τυροκομίας, καφεκοπτεία, μικτά καταστήματα, υπεραγορές, λαϊκές αγορές καθώς και όλες οι πωλήσεις μέσω στάσιμου υπαίθριου εμπορίου (μικροπωλητές, κ.λπ.), περίπτερα και καταστήματα ψιλικών, καθώς και πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ζ) Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται ή και προσφέρονται σε πελάτες κάθε είδους τρόφιμα ή ποτά ή διανέμονται κατ’ οίκον.

Η) Υπηρεσίες αναψυχής με συνοδεία φαγητού ή ποτού, όπως ψαροταβέρνες, ταβέρνες, σνακ μπαρ, ουζερί, οβελιστήρια, ψητοπωλεία, πιτσαρίες, οινοπωλεία, ζαχαροπλαστεία με τραπεζοκαθίσματα, μπουγατσάδικα, λουκουματζίδικα, γαλακτοπωλείο, αναψυκτήρια, καθώς και η παρασκευή και διάθεση τροφίμων και ποτών για κατ’ οίκον κατανάλωση.

Θ) Χώροι μαζικής εστίασης των σχολικών κυλικείων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών σταθμών, και γενικά κλινικών και λοιπών ιδρυμάτων.

Ι) Χώροι μαζικής εστίασης στα πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα (τρένα, πλοία, αεροπλάνα κ.λπ.) ή μετασκευασμένα αντίστοιχα μεταφορικά μέσα.