Τεχνολογία Τροφίμων – Προϊόντων


Μικροβιολογικές – Χημικές Αναλύσεις Τροφίμων  & Ποτών

Η Qualiment στηρίζει τις εταιρείες υγειονομικού ενδιαφέροντος και στα θέματα μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων,  καθότι συνεργάζεται με εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια  για το σκοπό αυτο. Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρεία μας παρέχει τη σωστή ανάγνωση των αποτελεσμάτων, βασισμένη στην ισχύουσα νομοθεσία, και σε περίπτωση απόκλισης από τα όρια προτείνει άμεσα την κατάλληλη διορθωτική ενεργεία προς  εντοπισμό και εξάλειψη της αίτιας που δημιούργησε το πρόβλημα.

 

Food_Products_TechnologyΕπισήμανση – Διατροφική αξία προϊόντων  – Αλλεργιογόνα 

Η ενημέρωση του καταναλωτή για τη διατροφική αξία των προϊόντων καλύπτει όχι μόνο την ανάγκη δημιουργίας σχέσης εμπιστοσύνης  της εταιρείας με τον πελάτη, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται και ένα ουσιαστικό κομμάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σεβασμό που δείχνει μία εταιρεία όσον αφορά την ποιότητα ενός τροφίμου μέσω την αναφορών στα διατροφικά του χαρακτηριστικά.

Παράλληλα με την επιδίωξη αυτή, ικανοποιείται και η νομοθεσία που σχετίζεται με την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας τους.

Οι ετικέτες στα τρόφιμα οφείλουν να τηρούν κάποιες προδιαγραφές ώστε να είναι ενήμερος ο καταναλωτής για τη σύστασή τους. Η αναγραφή της θρεπτικής σύστασης των τροφίμων και των λοιπών διατροφικών τους στοιχείων στην ετικέτα, πλέον είναι υποχρεωτική και διέπεται από βασικούς κανόνες αναγραφής.

Η Qualiment έχοντας τη γνώση, την εμπειρία αλλά και σε συνεργασία με τον πανεπιστημιακό χώρο, παρέχει την  πληροφόρηση κάθε φορά για το τι επιτρέπεται να αναγράφεται στην ετικέτα, και με ποιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται συγχύσεις και να είμαστε σύννομοι με τη νομοθεσία.

Επιπροσθέτως, μπορούμε να αναλάβουμε εξ’ ολοκλήρου την ανάλυση για τη διατροφική άξια των προϊόντων σας. Πιο συγκεκριμένα η Qualiment παρέχει :

Επισήμανση των αλλεργιογόνων ουσιών: Βάσει του νέου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος καθορίζει την επισήμανση  των τροφίμων  (Κανονισμός 1169/2011), οι αλλεργιογόνες ουσίες που περιέχονται στα τρόφιμα πρέπει να επισημαίνονται .

Η Qualiment  διαθέτοντας το κατάλληλα  εκπαιδευμνένο  προσωπικό  μπορεί να αναλαβεί  εξ ολοκλήρου  τον στρατηγικό σχεδιασμό  για την κάλυψη  της παραπάνω  νομοθετικής απάιτησης  σε κάθε εταιρεία  τροφίμων.