Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2018


Το Πρότυπο  ISO 22000:2018 για την ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί το πρώτο διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων.

 Το πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων από την παραγωγή ζωοτροφών και την πρωτογενή παραγωγή μέχρι και επιχειρήσεις που έμμεσα εμπλέκονται στην αλυσίδα τροφίμων, όπως προμηθευτές εξοπλισμών, συσκευασιών, παρασιτοκτόνων, κτηνιατρικών φαρμάκων, καθαριστικών, απολυμαντικών, που μπορεί να εισάγουν κινδύνους στην αλυσίδα των τροφίμων με τα προμηθευόμενα υλικά.

Η Qualiment αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και παρακολούθηση ενός Συστήματος Διαχείρισης ISO 22000:2018 για τη διαχείριση και παραγωγή ασφαλών προϊόντων.

 

Βασικά στοιχεία του προτύπου ISO 22000:2018

 

Το νέο διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων ISO 22000:2018, βασίζεται:

  • στις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές HACCP Codex AlimentariusISO22000_2005
  • στη συστημική προσέγγιση, σε αντιστοιχία με το πρότυπο ISO 9001:2015
  • στην επικοινωνία των επιχειρήσεων, σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, στην αλυσίδα των τροφίμων
  • στη διαχείριση των κινδύνων, με την καθιέρωση προαπαιτούμενων και σχεδίου HACCP
  • στην καθιέρωση συστημάτων ιχνηλασιμότητας στις επιχειρήσεις τροφίμων, με σκοπό την ιχνηλάτιση των τροφίμων σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας.

Επίσης, χαρακτηριστικά του προτύπου ISO 22000:2018 είναι ότι:

  • Εναρμονίζεται με άλλα πρότυπα για συστήματα διαχείρισης, όπως το ISO 9001:2015.
  • Παρουσιάζει συμβατότητα με τον Codex Alimentarius και τις βασικές αρχές του HACCP. Συνδυάζει δυναμικά τις αρχές του HACCP και προτείνει μια διαφορετική διαχείριση των κινδύνων, με σκοπό την παραγωγή και διακίνηση τροφίμων όσο το δυνατόν πιο ασφαλή.