Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων


FSMSΤα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας  Τροφίμων είναι προσανατολισμένα στον έλεγχο των συνολικών συνθηκών που επικρατούν σε μία επιχείρηση  τροφίμων ανάλογα με τη μέθοδο παραγωγής που αυτή εφαρμόζει από την παραλαβή πρώτων υλών -επεξεργασία -αποθήκευση και  διανομή των τελικών προϊόντων στον καταναλωτή. Βασικός τους στόχος είναι η αναγνώριση των κινδύνων με σκοπό τη μειώση της πιθανότητας εμφάνισης τους στο τρόφιμο και συμβάλουν  καθοριστικά στη διοίκηση  της κάθε εταιρείας.

Η ανάπτυξη τους απαιτεί έμπειρο προσωπικό που διαθέτει:

  • Άρτια επιστημονική γνώση
  • Εμπειρία από τις συνθήκες στις ελληνικές επιχειρήσεις
  • Πλήρη γνώση της νομοθεσίας που αφορούν τα τρόφιμα και τις συνθήκες υγιεινής των εγκαταστάσεων

 

ISO 22000:2005

HACCP Codex Alimentarius

IFS

BRC

FSCC 22000