Πολιτική Ποιότητας


Η Qualiment είναι εξειδικευμένη εταιρεία στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων.

Οι υπηρεσίες  που παρέχει η Qualiment διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα και το χαμηλό κόστος τους κάτι που οφείλεται όχι μόνο στην δημιουργικότητα, την τεχνογνωσία και την επαγγελματική συνείδηση των συνεργατών της αλλά και στον ποιοτικό έλεγχο που εφαρμόζεται σε κάθε στάδιο των υπηρεσιών και την άρτια οργάνωση που δίνουν εξαιρετικό αποτέλεσμα σε κάθε έργο της εταιρείας.

Ο στόχος της Qualiment είναι η παροχή των ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Για την επίτευξη αυτού του στόχου εφαρμόζουμε στην εταιρεία ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες της επιχείρησης που επηρεάζουν την ποιότητα και εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας ανταποκρίνονται τόσο στις προσδοκίες τους όσο και στις πλέον σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές.

 

quality_policy

 

Το Σύστημα Ποιότητας προβλέπει διαδικασίες για:

  •   Εντοπισμό των αναγκών της αγοράς
  •   Εξασφάλιση των πλέον σύγχρονων και τεχνολογικά άρτιων μέσων για τις υπηρεσίες
  •   Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού σε νέες τεχνικές
  •   Αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης μέχρι την παράδοση του έργου στον πελάτη.

 

Στόχος της πελατοκεντρικής αντίληψης και φιλοσοφίας της εταιρείας μας είναι η τήρηση ενός διαρκούς ανοικτού καναλιού με τους πελάτες που να εξασφαλίζει τη λήψη όλων των μηνυμάτων θετικών και αρνητικών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Δίνεται πάντα ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων από την παραγωγή μέχρι την τελική κατανάλωση τους σε όλο το φάσμα της τροφικής αλυσίδας.

Επίσης θεωρούμε ευθύνη και υποχρέωση μας να εφαρμόζουμε τους κανόνες προστασίας περιβάλλοντος όπου και όποτε είναι απαραίτητο.

Θεωρείται τέλος σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι η εταιρεία μας  φροντίζει πάντα να συμμορφώνεται πλήρως με την Εθνική και την Κοινοτική Νομοθεσία που διέπει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής μας είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΙSO 9001:2015.

Μπορείτε να δείτε τα πιστοποιητικά της εταιρείας πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους.

Πιστοποιητικό ISO 9001-2015

H τήρηση της Πολιτικής της Εταιρείας Qualiment για την ποιότητα είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους της εταιρείας και γενικά όσους έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με αυτή.